ZETKA Strážník a.s.

Informace pro akcionáře

 

Je třeba vyplnit heslo:
Heslo:

Heslo je uvedeno na pozvánce na valnou hromadu 2021 zaslané všem skcionářům poštou. Bohužel jsem v něm uvedl nepovolený znak. Místo dvojtečky je v heslu potřeba napsat čárku. O heslo také můžete požádet telefonicky na čísle 602839992, případně zasláním požadavku na e-mail: reditel@zetkastraznik.cz

Jsou zveřejněny tyto dokumenty:

Pozvánka na valnou hromadu

Dopis akcionářům

Účetní závěrka včetně výroční zprávy a zprávy auditora

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh změny jednacího a volebního řádu

Návrh změny stanov

Zápis z jednání valné hromady

Přílohy k zápisu

Volební protokol