ZETKA Strážník a.s.

Lom - Ceník

 

Ceny platné od 2.1.2020

SKP
druh kamene
cena bez DPH
DPH 21%
cena vč.DPH
    Kč/t Kč/t Kč/t
         
14.21.12 lomový kámen netříděný 115,00 24,16 139,15
14.21.12 lomový kámen výběr 185,00 38,85 223,85
         
14.21.12 štěrkodrť frakce 0-63 výběr 205,00 43,05 248,05
14.21.12 štěrkodrť frakce 0-63 145,00 30,45 175,45
         
14.21.12 štěrkodrť frakce 0-63, zahliněno 90,00 18,90 108,9
14.21.12 štěrkodrť propad 66,00 13,86 79,86
         

Prodej propadu je do odvolání omezen, odběr je třeba předem domluvit na expedici, tel. 601 555 213, 481 595 183

Prodej kameniva v lomu ve Studenci bude ukončen dne 19.12.2019 a obnoven dne 2.2.2020

Uvedené ceny jsou v paritě A3 - loco lom s nakládkou na vozidlo odběratele

Upozornění. Po kvalitativní stránce se jedná o kamenivo nižší kvality vyrobené ze směsi hornin s obsahem pyroklastik a mandlovců které se vyznačují vysokou nasákavostí a nízkou marazuvzdorností. Kamenivo není certifikované, těžební organizace nevystavuje prohlášení o shodě. Užití kameniva pro jednotlivé účely je zcela na zodpovědnosti odběratele

Ceník ve formátu PDF je ke stažení zde.