ZETKA Strážník a.s.

Lom - Ceník

 

Ceny platné od 1.1. 2022 do 30.6.2022

SKP
druh kamene
cena bez DPH
DPH 21%
cena vč.DPH
    Kč/t Kč/t Kč/t
         
14.21.12 lomový kámen netříděný 139,00 29,19 168,19
14.21.12 lomový kámen výběr 225,00 47,25 272,25
         
14.21.12 štěrkodrť frakce 0-63 výběr 249,00 52,29 301,29
14.21.12 štěrkodrť frakce 0-63 175,00 36,75 211,75
         
14.21.12 propad z odhlinění 92,00 19,32 111,32
         

Prodej propadu je do odvolání omezen, odběr je třeba předem domluvit na expedici, tel. 601 555 213, 481 596 183

V období 6.12.2021 až 31.1.2022 bude lom uzavřen z důvodu dosažení povolené úrovně těžby a provádění oprav technologie. Pokud počasí dovolí bude prodej zahájen 1.2.2022

Uvedené ceny jsou v paritě A3 - loco lom s nakládkou na vozidlo odběratele

Upozornění. Po kvalitativní stránce se jedná o kamenivo nižší kvality vyrobené ze směsi hornin s obsahem pyroklastik a mandlovců které se vyznačují vysokou nasákavostí a nízkou marazuvzdorností. Kamenivo není certifikované, těžební organizace nevystavuje prohlášení o shodě. Užití kameniva pro jednotlivé účely je zcela na zodpovědnosti odběratele

Ceník od 1.1.2022 ve formátu PDF je ke stažení zde.

Protokol o zkouškách kameniva z roku 2020 je ke stažení zde.