ZETKA Strážník a.s.

Lom

Těžba a prodej kameniva

 

Významným doplňkem zemědělské činnosti je provoz lomu. Lom s průmyslovým způsobem těžby je v lokalitě Studenec v provozu od roku 1976. Těží se stavební kámen nižší kvality – melafýr. Používá se hlavně jako záhozový kámen na stavbách, dále na méně únosné komunikace, odstavné plochy a polní cesty. Lom je také významnou lokalitou s nálezy polodrahokamů – achátů a různých forem křemenů, dále je možné nalézt různé sloučeniny mědi a vzácně dokonce krystalickou měď. Předpokládaná doba provozu lomu je do vytěžení zásob, zhruba do roku 2040. Poté by na lokalitě mělo být dle plánu rekultivace přírodní jezero lemované pásem smíšeného lesa. V severní části lomu, kde se už nepočítá s žádným postupem už byly rekultivační práce zahájeny.

V roce 2019 byl naší společnosti realizován projekt z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost „Energetické úspory v lomu Studenec“. Energetické úspory bude dosaženo výměnou starého kolového nakladače za energeticky úspornější variantu, nakladač HITACHI ZW 220 .

<

©ZETKA Strážník a.s.