ZETKA Strážník a.s.

Živočišná výroba

 

V živočišné výrobě je hlavním oborem chov skotu a výroba mléka. Celkový počet dojených krav se pohybuje mezi 440 až 460 kusy. K tomu se chovají ještě telata a jalovice, celkem téměř 900 ks skotu Českého červenostrakatého plemene s kombinovanou užitkovostí. Máme uzavřený obrat stáda. Krávy se chovají ve dvou střediscích, ve Studenci a v Zálesní Lhotě. V Zálesní Lhotě je vybudována ustájovací kapacita pro 250 krav na volném stlaném boxovém ustájení, ve Studenci byl v roce 2012 uveden do provozu nový kravín s kapacitou 216 kusů krav na volném boxovém kejdovém ustájení s lehacími matracemi. Mladý skot je odchováván ve středisku Studenec.

Kancelář zootechniků se nachází v budově nového kravína ve středisku Studenec.

V roce 2017 byl do provozu uveden nový teletník vybudovaný ve středisku Studenec s podporou z Programu rozvoje venkova.