ZETKA Strážník a.s.

Živočišná výroba - Kontakty

 

  Hlavní zootechnik: Ing. Josef Nosek
  Telefon: 736752123
  E-mail: zootechnik@zetkastraznik.cz
  Zootechnik: Zdena Hubálovská
  Telefon: 736752124
  E-mail: k4@zetkastraznik.cz